EKG elemzés lépései

Az EKG elemzése során célszerű az elterjedt 7+2 lépéses módszert követni, mely fő vonalait az alábbiakban ismertetjük:

0. Ellenőrizze az ADATOKat

Betegadatokat, a papírsebességet (standard: 25 mm/s) valamint a kalibráció amplitúdóját (alapesetben 10 mm/mV).

1. Azonosítsa a RITMUSt

a. Sinus ritmus: I, II, aVF-ben pozitív, V1-ben bifázisos p hullámos, minden p-t követ kamrai komplexum. Frekvencia 60-100/perc.

b. Széles kamrai komplexummal járó tachycardia – kamrai frekvencia gyakran>120/perc. Szívmegállást is eredményezni képes ritmuszavarok okozhatják, így mindenképpen sürgősségi ellátást, orvosi beavatkozást igényel!

i. kamrafibrilláció: kamrai komplexumok nem láthatóak, kaotikus, alapvonal nélküli elektromos tevékenység. Késlekedés nélkül kezdjen újraélesztést, az elérhető legkorábbi időpontban alkalmazzon defibrillátort!

ii. Kamrai tachycardia: kamrai frekvencia <300/perc. Elkülönítéséhez alkalmazzuk a Brugada-kritériumokat: RS-komplexumok hiánya a mellkasi elvezetésekben, amennyiben RS észlelhető, azok időtartama eléri vagy meghaladja a 100 ms-ot, AV-disszociáció jelenléte valamint atípusos LBBB megjelenése. Tipikus idősebb pácienseken, AMI-t követően. Mindenképp tapintsunk (ismételten) centrális pulzust: ha nem tapintható (pnVT), késlekedés nélkül alkalmazzunk defibrillációt, ha tapintható és a páciens eszméletlen mihamarabb kardioverzió szükséges!

iii. Aberransan vezetett supraventricularis tachycardia

c. Keskeny kamrai komplexummal járó tachycardia – minden esetben supraventricularis eredetű (SVT), QRS< 120 ms

i. Sinus tachycardia: QRS>100/perc, szabályos sinus ritmus. Mérlegelje pszichés megterhelés, láz lehetőségét.

ii. Pitvarfibrilláció: irreguláris ritmus, P-hullámok nem azonosíthatóak

iii. Pitvari flattern: F hullámok. Frekvencia 300/min körüli. Gyakran 2:1, 3:1 vagy 4:1 levezetési blokkal.

iv. AV nodalis reentry tachycardia (AVNRT vagy PSVT): szabályos, 140 – 250/perc közötti kamrai frekvencia. P-hullámot rendszerint a kamrai komplexum fedi (ez gyakran RsR’ morfológiát eredményez a V1-ben). Valsalva-manőver általában hatásos: legalább bradikardizáló hatású, de gyakran verziót is eredményez.

d. Bradycardia: kamrai frekvencia <60/perc. Értékelje az esetleges frekvencialassító gyógyszeres terápia meglétét: β-receptor-blokkolók, Ca++ csatorna antagonisták, digitálisz származékok. Tünetmentes esetek, különösen normotensioval általában nem igényelnek beavatkozást.

i. I° AV-blokk: megnyúlt PRtávolság (> 200 ms)

ii. II° AV-blokk – Wenkebach: PR távolság fokozatos megnyúlása, RR távolság fokozatos csökkenése, míg egy P-hullámot nem követ kamrai komplexum. Jó prognózist jelent.

iii. II° AV-blokk – Mobitz: periodicitás nélkül, egy p hullámot nem követ kamrai komplexum. Gyakran pacemaker vezérlés szükséges!

iv. Magasfokú AV-blokk: több, egymást követő p hullámot nem követ kamrai komplexum, de van levezetett p hullám. Pacemaker indikációt jelent!

v. III° AV-blokk: disszociált pitvari és kamrai működés. Pacemaker indikáció!

2. Határozza meg a SZÍVFREKVENCIAt

Standard papírsebesség esetén:

a. Szabályos kamrai frekvencia esetén: számolja meg két R-hullám közötti nagynégyzetek számát, majd 300-at ossza el ezzel.

b. Szabálytalan frekvencia esetén: 30 nagynégyzetnyi területre eső kamrai komplexumok számát szorozza meg 10-zel!

3. Határozza meg a VEZETÉSI IDŐket

a. PR szakasz: fiziológiás időtartama » 200 ms (5 kisnégyzet)

i. PR>200 ms = AV blokk lehetséges (ld. előző lépés)

ii. PR<120 ms = Preexcitatio

  • delta hullám a kamrai komplexum elején, mely mérsékelten kiszélesedett: Wolf–Parkinson–White-szindróma. AV reentry tachycardia és pitvarfibrilláció veszélye!
  • delta hullám, kamrai komplexum kiszélesedés nem észlelhető: Lown-Ganong-Levine szindróma. AV reentry tachycardia veszélye!

b. kamrai komplexum: fiziológiás időtartama < 120 ms (3 kisnégyzet)

i. QRS>120 ms: széles kamrai komplexum. Vizsgálja a V1 elvezetést!

  • Negatív terminális kitérés V1-ben: LBBB. Új keletű LBBB? Amennyiben igen, kezelje ACS-ként!
  • RsR’ morfológia (pozitív terminális kitérés) V1-ben: RBBB.

c. QTC: fiziológiás időtartama II vagy V5 elvezetésben mérve férfiakban <450 ms, nőkben <460 ms. Kiszámítás módja:

QTC=QT/√RR(sec)

Átszámítási segédtáblázat:

QTC=450 ms
Frekvencia (/perc) QT (ms)
50 493
60 450
70 417
80 390
90 367
100 349

 i. QTC>450 ms: megnyúlt QT. Mérlegelje: hypokalaemia, hosszú QT szinróma, antiarrhythmias és QT szakaszt megnyújtó gyógyszerelést. Kamrai tachycardia és kamrafibrilláció veszélye fennáll!

4. Határozza meg a TENGELYÁLLÁSt

a. Normál tengelyállás: -30° – +90°. Ekkor a kamrai komplexum pozitív II-ben és aVF-ben. Hasonlítsa az utolsó EKG görbéhez!

b. Bal tengelyállás: II, aVF-ben a kamrai komplexum fő kitérése negatív. Lehetséges LAH vagy LVH.

c. Jobb tengelyállás: I-ben negatív, aVF-ben pozitív a kamrai komplexum fő kitérése. Lehetséges pulmonalis embólia, COPD.

5. Vizsgálja a P HULLÁM MORFOLÓGIAját

a. Normál p hullám: I, II-ben pozitív, V1-ben bifázisos. Morfológiája minden impulzusnál megegyezik. Amennyiben eltérő morfológiájú, gondoljon pitvari ectopiara!

b. Bal pitvari megnagyobbodás: terminalis negatív dominancia V1-ben. Oka leggyakrabban mitralis regurgitatio.

c. Jobb pitvari megnagyobbodás: II, III, aVF-ben p>2,5 mm és/vagy p>1,5 mm V1-ben. Lehetséges COPD fennállása.

6. Vizsgálja a KAMRAI MORFOLÓGIAt

a. Pathológiás q hullám? Amennyiben észlelhető gondoljon régi koronária keringési zavarra!

b. Bal kamrai hypertrophia: R hullám V5/V6 + S hullám V1 > 35 mm. Lehetséges okok: hypertonia, aortabillentyű-stenosis (szűkület).

c. Low voltage: végtagi elvezetésekben < 5 mm. Lehetséges okok: cardiomyopathia, tamponad, obesitas (elhízás), pericarditis (szívburok gyulladás).

d. Széles QRS: > 120 ms. Lásd 3. lépés!

7. Vizsgálja az ST MORFOLÓGIÁt

a. ST szakasz eleváció: acut coronaria szindróma, pericarditis, LVH lehetséges.

b. ST szakasz depresszió: subendocardialis ischaemia, reciprok eltérés, LVH, strain, digitalis intoxikáció jele lehet.

+1. Hasonlítsa össze az ELŐZŐ EKG-val!

+2. Egy mondatban ÖSSZEGEZZE a leletet!


© RADNAI Balázs dr. (2016)